S P O R T >>> ŻEGLARSTWO

I Żeglarskie Mistrzostwa Polski Pompiarzy
22.IX.2010 - Gdańsk, Narodowe Centrum Żeglarstwa

S P O R T