O P I S: I Żeglarskie Mistrzostwa Polski Pompiarzy, Gdańsk 2010