I N D U S T R I A L

post-industrial, obiekty poprzemysłowe, opuszczone fabryki, ruiny >>>
Cementownia 'Grodziec' ruiny przy ulicy Jagiellońskiej w Gliwicach Koksownia 'Gliwice'
KWK 'Szombierki' nieczynna kotłownia w 'Stoczni Gdynia' Frantiskova Huta Huta 'Kościuszko'
Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach KWK 'Barbara-Chorzów' Huta Cynku 'Uthemann'
Szyb 'Wilson' KWK 'Wieczorek' KWK 'Andaluzja' Szyb 'Prezydent' KWK 'Polska' KWK 'Kleofas'
gliwickie wieże ciśnień


'Stocznia Gdynia'


Góry Sowie, Kompleks Riese >>> Podziemne Miasto Osówka Włodarz (Wolfsberg)


Ostrava (CZ), Dolny Obszar Vítkovic


industrial, obiekty przemysłowe, elektrownie, fabryki, kopalnie, zapory, śluzy