S P O R T >>> PIŁKA WODNA

eliminacje ME w piłce wodnej Polska-Turcja
30.III.2011 - Gliwice, kryta pływalnia "Olimpijczyk"

S P O R T