O P I S: Rudy, Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy