O P I S: Ujazd (woj. opolskie), ruiny zamku biskupów wrocławskich