T Y T U Ł: lekcja rozciągania ...czyli miłosne igraszki małej ważki
O P I S: Tężnica Wytworna (Ischnura Elegans)