O P I S: chrz±szcz, biedronka siedmiokropka (coccinella septempunctata)