O P I S: błonkoskrzydłe, bzygun brzozowiec (cimbex femorata)