O P I S: rodzina ryjkowcowatych (curculionidae), oprzędzik (sitona)