T Y T U Ł: profil seryjnego zabójcy
O P I S: muchówki, łowczak