O P I S: Prypeć (UA), widok z wieżowca OPOP-4 na nowy sarkofag bloku nr 4