O P I S: Czarnobyl-2 (UA), Duga (Oko Moskwy) - nieużywana obecnie instalacja radzieckiego strategicznego radaru pozahoryzontalnego