O P I S: Czarnobyl (UA), aleja z tablicami wsi wysiedlonych po wybuchu reaktora