O P I S: Kijów (UA), Majdan Nezałeżnosti (Plac Niepodległości)