O P I S: Kijów (UA), Ławra Peczerska - Cerkiew Uspieńska (katedra)