I N D U S T R I A L

post-industrial, obiekty poprzemysłowe, opuszczone fabryki, ruiny >>>
Cementownia 'Grodziec' ruiny przy ulicy Jagiellońskiej w Gliwicach Koksownia 'Gliwice'
KWK 'Szombierki' nieczynna kotłownia w 'Stoczni Gdynia' Frantiskova Huta Huta 'Kościuszko'
Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach KWK 'Barbara-Chorzów' Huta Cynku 'Uthemann'
Szyb 'Wilson' KWK 'Wieczorek' KWK 'Andaluzja' Szyb 'Prezydent' KWK 'Polska' KWK 'Kleofas'
gliwickie wieże ciśnień


'Stocznia Gdynia'


Ostrava (CZ), Dolny Obszar Vítkovic


industrial, obiekty przemysłowe, elektrownie, fabryki, kopalnie, zapory, śluzy